Επιλέξτε τη γλώσσα σας

210 6452133

697 1574383

ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 11

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11471

ΑΡΧΕΙΟ

Χειρουργικά ιατρικά λάθη: απαίτηση για πείρα και γνώση διεκδίκησης

Προσδιορισμός εάν έχει συμβεί ιατρική αμέλεια
Το μέτρο σύγκρισης που χρησιμοποιείται συνήθως για να μπορεί ένα δικαστήριο να αποφασίσει αν ένας ιατρός περιέπεσε σε αμέλεια βασίζεται στην έννοια του προτύπου θεραπείας που εύλογα μπορεί να αναμένεται από έναν επαγγελματία που εργάζεται στον συγκεκριμένο τομέα της ιατρικής. Εάν η εν λόγω θεραπεία έπεσε κάτω από αυτό το πρότυπο, τότε κρίνεται ότι ήταν αμελής.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια γενικότερη αύξηση της απαίτησης για διαφάνεια στις θεραπευτικές αγωγές. Αυτό σημαίνει ότι η διεύρυνση της ιατρικής αμέλειας περιλαμβάνει εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ένας επαγγελματίας δεν κατόρθωσε να παράσχει στον ασθενή το φάσμα των πληροφοριών που απαιτούνται για να προσφέρει πλήρη συναίνεση.

Αν νομίζετε, για παράδειγμα, ότι δώσατε άδεια για μια θεραπευτική πορεία χωρίς να έχετε προειδοποιηθεί για όλους τους κινδύνους και ότι ένας από αυτούς τους κινδύνους στη συνέχεια σας προκάλεσε τραυματισμό ή ασθένεια, τότε ίσως να είχατε πέσει θύμα αμέλειας.

Η αξίωση αποζημίωσης για ιατρικό χειρουργικό λάθος παραμένει η ίδια είτε η χειρουργική επέμβαση διεξήχθη σε ελληνικό εθνικό νοσοκομείο είτε σε ιδιωτική κλινική.

Μεταξύ των τύπων ιατρικών σφαλμάτων που συνήθως συμβαίνουν κατά τη διάρκεια βλάβης στο χειρουργείο και για τα οποία μπορούν να υποβληθούν αξιώσεις αποζημίωσης είναι τα εξής:
◦ Πραγματοποίηση λάθος χειρουργικής επέμβασης
◦ Χειρουργείο σε λάθος τμήματος του σώματος
◦ Αντικείμενα που παρέμειναν στο σώμα
◦ Διάτρηση οργάνων
◦ Χειρουργική επέμβαση που προκάλεσε ουλές και παραμόρφωση
◦ Μόλυνση που προκλήθηκε από κακή υγιεινή

Τι αποζημιώσεις δικαιούται ένας ασθενής σε ένα χειρουργικό λάθος
Εάν ένας ασθενής μπορεί να αποδείξει ότι ένας γιατρός πραγματοποίησε ένα χειρουργικό σφάλμα, τότε δικαιούται να ανακτήσει όλες τις βλάβες που σχετίζονται με αυτήν την ιατρική αμέλεια.

Αυτές οι βλάβες θα περιλαμβάνουν τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υπέστη ο ασθενής πριν από τη αποκατάσταση της βλάβης καθώς επίσης την οδύνη, τον πόνο και την ταλαιπωρία που υπέστη εξαιτίας του χειρουργικού λάθους, συμπεριλαμβανομένων ζημιών για οποιεσδήποτε μόνιμες αναπηρίες και βλάβες που υπέστη ως αποτέλεσμα του.

Επιπλέον, εάν το προσδόκιμο ζωής του ασθενούς μειώθηκε λόγω χειρουργικού λάθους, ο ασθενής θα δικαιούτο επιπλέον αποζημίωση για την απώλεια της απόλαυσης της ζωής.
Εάν ένας ασθενής πεθάνει λόγω χειρουργικού σφάλματος, οι οικείοι του / της μπορεί επίσης να είναι σε θέση να υποστηρίξουν μια αγωγή.

Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχουν χρονικά όρια για την υποβολή της αξίωσης σας οπότε, αν σας απασχολεί κάποιο θέμα ιατρικού λάθους, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και συζητείστε την περίπτωση σας, χωρίς καμία δέσμευση ή οικονομική υποχρέωση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια συνάντηση μέσω της γραμματείας μας στο: +30 210 6452133

Για περισσότερες πληροφορίες για το πως αντιμετωπίζουμε σφαιρικά το ζήτημα της ιατρικής αμέλειας δείτε εδώ.
Ειδικότερα για το ζήτημα των φαρμακευτικών λαθών δείτε εδώ.
Ειδικότερα για το ζήτημα της λάθος ή καθυστερημένης διάγνωσης δείτε εδώ.
Για το ζήτημα της λάθος ή καθυστερημένης διάγνωσης καρκίνου δείτε εδώ.
Για το πως θα διεκδικήσετε αποζημίωση από κλινικές και νοσοκομεία, δείτε εδώ.

Για ιατρικά λάθη εγκυμοσύνης και μαιευτικής δείτε εδώ
Ειδικότερα για ιατρικά λάθη στην πλαστική χειρουργική δείτε εδώ

Search