Επιλέξτε τη γλώσσα σας

210 6452133

697 1574383

ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 11

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11471

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Ποινικό δίκαιο είναι το τμήμα αυτό του δικαίου, του οποίου οι κανόνες προσδιορίζουν τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης παραβατικής συμπεριφοράς που εμφανίζει ιδιάζουσα κοινωνική απαξία και χαρακτηρίζεται ως έγκλημα, η οποία γι΄αυτό το λόγο τιμωρείται από το νομοθέτη με ειδική κύρωση, την ποινή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Image

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο σε ποικιλία τομέα του ποινικού δικαίου αφού, ουσιαστικώς, στην ευρεία έννοια του όρου, περιλαμβάνει κάθε έγκλημα που έχει οικονομικό αποτέλεσμα και παράγει παράνομο περιουσιακό όφελος στον δράστη του ή σε τρίτο ωφελούμενο από αυτόν. Η εταιρεία μας έχει μακροχρόνια εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν τον τομέα του οικονομικού εγκλήματος σε όλες τις εκφάνσεις του, ήτοι:


• Απάτη
• Πλαστογραφία
• Απιστία
• Λαθρεμπορία
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα
• Δωροδοκία
• Εκβίαση
• Καταδολίευση δανειστών
• Τοκογλυφία
• Ψευδή βεβαίωση
• Υπαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

Τα αδικήματα "λευκού κολάρου“ και τα θέματα εταιρικής εγκληματικότητας, αυτά που συνήθως αποκαλούνται οικονομικό έγκλημα, απειλούν την υπόληψη και την φήμη των επιχειρήσεων και των ιδιωτών ενώ παράλληλα ενέχουν τον κίνδυνο για αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Για τους λόγους αυτούς τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερα σύνθετα και ευαίσθητα.

Ενεργώντας σε τέτοια θέματα απαιτούνται πολύ περισσότερα από την κατανόηση των νομικών ζητημάτων. Χρειάζεται εμπειρία διαπραγμάτευσης και ενασχόλησης με μια σειρά διαφορετικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και ρυθμιστικών αρχών, παροχή συμβουλών σχετικά με αμφιλεγόμενα και μη ζητήματα καθώς επίσης και με τα συναφή θέματα όπως οι δημόσιες σχέσεις, οι επικοινωνίες με τους μετόχους, σχέσεις με ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και εργατικά θέματα. Μια στρατηγική και συγχρονισμένα απρόσκοπτη διαχείριση είναι το σήμα κατατεθέν της προσέγγισης της ομάδας μας.

Η δικηγορική εταιρεία I.Λάγγας- Π. Σκαρογιάννης και Συνεργάτες αναγνωρίζεται για την εξαιρετικά αποτελεσματική νομική υποστήριξη ιδιωτών και εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπερασπιζόμαστε νομικά πρόσωπα, διευθυντικά στελέχη, ανωτέρους λειτουργούς αλλά και υπαλλήλους κάθε βαθμίδας για κατηγορίες σε διάφορα επιχειρηματικά πλαίσια και σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών, δικών και προσφυγών.

Η νομική μας ομάδα διαθέτει μεγάλη εμπειρία διαχείρισης ιδιαίτερα πολύπλοκων, απαιτητικών, υψηλού ενδιαφέροντος και δημοσιότητας υποθέσεων και ζητημάτων, επιτυγχάνοντας πάντα εξαιρετικά αποτελέσματα. Η λεπτομερής και ενδελεχής ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περίπτωσης, η έρευνα και σύνδεση με τις δυνατότητες του Νόμου και τις αποφάσεις των δικαστηρίων αλλά και η συνεχής ενημέρωση του πελάτη και η διαθεσιμότητα μας οποιανδήποτε στιγμή είναι τα χαρακτηριστικά της δουλειά μας.

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, δύο είναι οι περιοχές ζωτικής σημασίας που πρέπει να ληφθούν υπόψιν.
Καταρχήν, η άμεση και διεξοδική εσωτερική έρευνα, όταν υπάρχει υποψία σοβαρού παραπτώματος, κάτι που επιτρέπει να ενεργήσουμε με καλή πληροφόρηση σε πιθανά θέματα όπως κανονιστικών ή ρυθμιστικών αρχών, δημοσίων σχέσεων η άσκησης προσφυγών.
Κατά δεύτερον, η όσο πιο έγκαιρη συνεργασία για την έρευνα και τον συντονισμό, ειδεατά, πριν την επίσημη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Image
Αποτελούν κλάδο του Δικαίου που ειδικά τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της ύλης των Δικαστηρίων, επί του οποίου η εταιρεία μας έχει να παρουσιάσει σημαντικές επιτυχίες, κυρίως από την άποψη της ποινικής χροιάς των φορολογικών θεμάτων, τα σημαντικότερα εκ των οποίων αφορούν:

• Φοροδιαφυγή και στην μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ
• Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων
• Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο
Στην αντιμετώπιση των ως άνω υποθέσεων, η εταιρείας μας συνεργάζεται με απόλυτα εξειδικευμένους χειρισμούς φορολογικών θεμάτων (λογιστές, πραγματογνώμονες, φοροτεχνικούς) για τα συνολικά καλύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Image
Αποτελεί σημαντικό και ιδιαίτερο κλάδο του Ποινικού Δικαίου, στον οποίο η εταιρία μας έχει να επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα και εμπειρία. Τα σημαντικότερα εγκλήματα κατά της ζωής είναι:

• Ανθρωποκτονία από πρόθεση
• Ανθρωποκτονία εξ αμελείας
• Έκθεση
• Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής
• Σωματικές βλάβες
• Απλή σωματική βλάβη
• Επικίνδυνη σωματική βλαβη
• Βαριά σωματική βλάβη
• Θανατηφόρα σωματική βλάβη

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Image
Κλάδος του Ποινικού Δικαίου πάνω στον οποίο η εταιρεία μας έχει να επιδείξει αξιοσημείωτο έργο και αποφάσεις, ο οποίος περιλαμβάνει κατά σειρά:

• Κλοπή
• Υπεξαίρεση
• Υφαίρεση
• Ληστεία
• Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Πρόκειται για αδικήματα που προσβάλλουν την προσωπικότητα ενός ατόμου ή ενός νομικού προσώπου, τα οποία η εταιρεία μας αναλαμβάνει και χειρίζεται αποτελεσματικά και περιλαμβάνουν τις:
• Εξύβριση
• Δυσφήμηση
• Συκοφαντική Δυσφήμηση
Ιδιαίτερη κατηγορία του ως άνω κλάδου εγκλημάτων, αποτελούν τα εγκλήματα αυτά που τελούνται δια του Τύπου, όταν δηλαδή το μέσο ..... (των εξυβρίσεων, δυσφημίσεως ή Συκοφαντικών Δυσφημίσεων) είναι ο Τύπος.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Πρόκειται για έναν κλάδο του Ποινικού Δικαίου, επί του οποίου οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν σημαντική εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα κάτωθι αδικήματα:
• Ψευδορκία
• Ψευδής ανωμοτί κατάθεση
• Ψευδής καταμήνυση
• Υπόθαλψη εγκληματία
• Παρασιώπηση εγκλημάτων
• Παραβίαση μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Κλάδος του Ποινικού Δικαίου με τον οποίο οι δικηγόροι της εταιρείας μας έχουν ασχοληθεί σε πλείστες περιπτώσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα εγκλήματα:
• Πλαστογραφία
• Υπεξαγωγή εγγράφων

Απευθυνθείτε άμεσα μαζί μας και συζητείστε την περίπτωση που σας απασχολεί, χωρίς καμία δέσμευση η οικονομική υποχρέωση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια συνάντηση μέσω της γραμματείας μας στο: +30 210 6452133

Επικοινωνήστε μαζί μας για αποτελεσματική νομική υποστήριξη

Search