Επιλέξτε τη γλώσσα σας

210 6452133

697 1574383

ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 11

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11471

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Το Εμπορικό Δίκαιο αποτελεί ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων, διατάξεων και αρχών, με τους οποίους ρυθμίζονται οι νομικές πτυχές των εμπορικών σχέσεων και ανταλλαγών.

Η Δικηγορική Εταιρεία «Ι. Λάγγας – Π. Σκαρογιάννης και συνεργάτες» παρέχει συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εμπορικών υποθέσεων: σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρικές διαφορές, πτωχευτική διαδικασία, κατοχύρωση σήματος, αθέμιτος ανταγωνισμός κλπ.

Εταιρείες

Η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την σύσταση όλων των μορφών εταιρειών (ανώνυμης, ομόρρυθμης ΙΚΕ), ενώ ταυτόχρονα έχει αναλάβει με σημαντική επιτυχία σοβαρές υποθέσεις που αφορούν αντιδικίες οι οποίες προκύπτουν από την διαχώριση εταιρικών ζητημάτων (σχέσεις μεταξύ εταίρων, εταιρειών με το Δημόσιο, μεταβιβάσεις μετοχών κλπ.) τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

Αξιόγραφα

Η Εταιρεία ασχολείται με τον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν την λειτουργία των αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ.) στην οικονομική δραστηριότητα. Τόσο σε επίπεδο διεκδίκησης ή αντίκρουσης απαιτήσεων που προέρχονται από την έκδοση των αξιογράφων όσο και σε επίπεδο αδικημάτων που σχετίζονται με αυτά (πλαστογραφία, απάτη) και τα οποία εμφανίζουν έξαρση τα τελευταία χρόνια.

Σήμα

Η Εταιρεία αναλαμβάνει όλο το διαδικαστικό τμήμα της αναγνώρισης σήματος τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν αντιδικίες γύρω από την κατοχύρωση του σήματος και την ταυτότητα μεταξύ των σημάτων κλπ.

Εμπορικές Συμβάσεις

Η εταιρεία μας διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην σύναψη εμπορικών συμβάσεων μεταξύ τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας όσο και με διεθνείς εταιρίες και επιχειρήσεις. Οι άκρως καταρτισμένοι στο Εμπορικό Δίκαιο συνεργάτες μας διαπραγματεύονται και συντάσσουν εμπορικές συμβάσεις διαφόρων τύπων, όπως μεταφορών, μεσιτείας, αντιπροσωπείας, διανομής, κοινοπραξίας, κατασκευαστικές, franchise κ.ά.

Απευθυνθείτε άμεσα μαζί μας και συζητείστε την περίπτωση που σας απασχολεί, χωρίς καμία δέσμευση η οικονομική υποχρέωση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια συνάντηση μέσω της γραμματείας μας στο: +30 210 6452133

Επικοινωνήστε μαζί μας για αποτελεσματική νομική υποστήριξη

Search