Επιλέξτε τη γλώσσα σας

210 6452133

697 1574383

ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 11

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11471

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΤΡΟΧΑΙΑ

Η Δικηγορική Εταιρία μας εφαρμόζει ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του τροχαίου ατυχήματος, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στην απλή καταγραφή και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών της δικογραφίας, που σχηματίζεται ύστερα από τις προανακριτικές ενέργειες των αρμοδίων οργάνων.

Πιστεύουμε ότι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων για αποζημίωση που προκύπτουν από τις επιπτώσεις που προκαλεί το τροχαίο ατύχημα (θάνατος, σωματικές βλάβες, απώλεια εισοδημάτων από μακρά ανικανότητα προς εργασία, υλικές ζημιές κλπ.) απαιτούν πλέον στις σύγχρονες συνθήκες πολύπλευρη και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των εν λόγω περιστατικών, που θα πρέπει να στηρίζεται στην συνδρομή εξειδικευμένων επαγγελματιών, που βοηθούν τα μέγιστα το έργο της νομικής υποστήριξης των εν λόγω υποθέσεων.

Για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε με τους πλέον εξειδικευμένους πραγματογνώμονες (ιατροδικαστές, ιατρούς-ορθοπεδικούς, μηχανολόγους-μηχανικούς ειδικούς στην ανάλυση των τεχνικών περιστατικών ενός ατυχήματος, εκτιμητές υλικών ζημιών), ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη συγκέντρωση όλων εκείνων των στοιχείων που θα συμβάλλουν στην έγκαιρη και ικανοποίηση των απαιτήσεων του εντολέα μας.

Η υποδομή αυτή παρέχεται δωρεάν, η δε αμοιβή μας από το χειρισμό των υποθέσεων αυτών καθορίζεται ύστερα από συμφωνία για εργολαβική ανάληψη τους, έτσι ώστε η αμοιβή μας να αποτελεί μέρος της αποζημίωσης που κερδίζει ο πελάτης μας στο τέλος της υποθέσεως.
Αυτό περιγράφεται από τον όρο: NoWinNoPay®

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων στην χώρα μας παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος, παρά την πρόβλεψη από τον νομοθέτη συγκεκριμένων κανόνων για την ασφάλεια των εργαζομένων και παρά την εξέλιξη της τεχνικής.

Ως εργατικό ατύχημα ορίζεται κάθε βλάβη της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου ή εργάτη, η οποία επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής και είναι αποτέλεσμα βίαιου συμβάντος, που δεν θα συνέβαινε χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της, και επιφέρει τον θάνατό του ή τον τραυματισμό του.

Η Εταιρεία μας χάρη στους έμπειρους συνεργάτες της προσφέρει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στα εργατικά ατυχήματα, ώστε οι πελάτες μας να λάβουν την αποζημίωση που αρμόζει στην περίπτωσή τους.

Στα πλαίσια της ορθής αντιμετώπισης κάθε υποθέσεως, πρώτο και σημαντικότερο πολλές φορές βήμα είναι η διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος και των συνεπειών του. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ιδιαίτερη υποδομή, αφού συνεργάζεται με ειδικούς πραγματογνώμονες και ιατροδικαστές που θα διερευνήσουν και θα θεμελιώσουν όλα τα ανωτέρω.
Και εδώ, όπως σε όλα τα ατυχήματα, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας όπως περιγράφεται από τον όρο: NoWinNoPay®. Εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του Εργολαβικού Δίκης: οι πελάτες πληρώνουν την αμοιβή μας, σαν ποσοστό επι του τελικού ποσού, αφού έχουν κερδίσει. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προκαταβολή, πληρωμή τρίτων ή καταβολή ενδιάμεσων εξόδων.

ΠΤΩΣΗ

Η Εταιρεία μας με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, με το οποίο συνεργάζεται (πραγματογνώμονες, τοπογράφους, ιατροδικαστές κλπ) αναλαμβάνει αποτελεσματικά οποιοδήποτε είδους ατύχημα πτώσεως, είτε πρόκειται για σταθερό μέρος (σκάλα, μπαλκόνι κ.ά.), είτε πρόκειται για πτώση από κάποιο όχημα (μοτοσυκλέτα, ποδήλατο κ.ά). Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε δίπλα σας στο σημείο της πτώσης για την πραγματοποίηση αυτοψίας (σχεδιάγραμμα, φωτογραφίες), η οποία θα υποστηρίξει στη συνέχεια το νομικό μας έργο.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συχνός τύπος ατυχημάτων, είναι αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια κάποιας φυσικής άσκησης, είτε σε ένα συλλογικό γεγονός, όπως κάποιο αγώνα ομαδικού αθλήματος, είτε κατά την ατομική ενασχόληση κάποιου, όπως για παράδειγμα στο γυμναστήριο. Συνεργαζόμαστε με ένα δίκτυο ειδικών, που περιλαμβάνει ορθοπαιδικούς, αθλίατρους, ιατροδικαστές, οι οποίοι με τις εκθέσεις που συντάσσουν υποστηρίζουν με αποτελεσματικότητα η νομική διεκδίκηση των αποζημιώσεών σας.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο, με την πληθώρα των προϊόντων που κυκλοφορούν, κάποιο άτομο να έχει τη δυσάρεστη εμπειρία χρήσης ενός ελαττωματικού προϊόντος, που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη ή να επιφέρει ακόμη δυσμενέστερες συνέπειες στον χρήστη.

Σε τέτοια περιστατικά η εταιρεία μας αφού διαπιστώσει και θεμελιώσει το ελάττωμα των προϊόντων και τις συνέπειες που το ελάττωμα επέφερε στον χρήστη με τους έμπειρους επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζεται (ιατρούς, ιατροδικαστές κλπ) σας προσφέρει μία συνολική και πολύπλευρη αντιμετώπιση του προβλήματος, εξασφαλίζοντας την ικανοποίησή σας από τη βλάβη που υπεστήκατε.
Η διερεύνηση και επιστημονική θεμελίωση των ανωτέρω από τους ειδικούς πραγματογνώμονες που συνεργαζόμαστε, παρέχονται δωρεάν στους πελάτες μας, η δε αμοιβή μας από το χειρισμό των υποθέσεων καθορίζεται ύστερα από συμφωνία για εργολαβική ανάληψη τους, έτσι ώστε η αμοιβή μας να αποτελεί μέρος της αποζημίωσης που κερδίζει ο πελάτης μας στο τέλος της υποθέσεως.

ΛΟΙΠΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει οποιοδήποτε άλλου είδους ατύχημα σας συμβεί, εκτός των ανωτέρω, παρέχοντας αποτελεσματικές λύσεις και νομική προστασία. Τέτοιου είδους ατυχήματα, είναι ατυχήματα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, ατυχήματα στο σχολείο των παιδιών σας, ατυχήματα που συνέβησαν εντός θαλάσσης και οποιοδήποτε άλλο ατύχημα.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις βρισκόμαστε εξ αρχής δίπλα σας με το οργανωμένο δίκτυο συνεργατών που διαθέτουμε παρέχοντας σας μία ολόπλευρη υποστήριξη που ξεκινάει με ιατρικές και τεχνικές πραγματογνωμοσύνες για τις συνθήκες του ατυχήματος και τα αποτελέσματά του και ολοκληρώνεται με την νομική του αντιμετώπιση.

Απευθυνθείτε άμεσα μαζί μας και συζητείστε την περίπτωση που σας απασχολεί, χωρίς καμία δέσμευση η οικονομική υποχρέωση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια συνάντηση μέσω της γραμματείας μας στο: +30 210 6452133

Επικοινωνήστε μαζί μας για αποτελεσματική νομική υποστήριξη

Search